ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Παρακαλούμε, όπως προχωρήσετε στην ανάγνωση των κάτωθι όρων και προϋποθέσεων, πριν την χρήση της παρούσας ιστοσελίδας. Οι εν λόγω όροι, αποτελούν τις προϋποθέσεις μέσω των οποίων είναι διαθέσιμος ο Ιστότοπος www.mastorakia.gr στο κοινό, καθώς αποτελούν και βάση της σύμβασης που αποδέχεστε, κάθε φορά που τον επισκέπτεστε και χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες του. Σημειώνεται ότι η χρήση του Ιστότοπου, επιτρέπεται μόνον σε άτομα άνω των 18 ετών.

 

 1. Γενικοί Ορισμοί:

Ιστοσελίδα – Ο δικτυακός τόπος www.mastorakia.gr

Επαγγελματίας – Ιδιώτης ή ατομική επιχείρηση ή εταιρεία και εν γένει κάθε νομικό πρόσωπο που έχει δημιουργήσει Προφίλ στην ιστοσελίδα και αποσκοπεί στην ανάληψη εργασιών που δημοσιοποιούνται από Πελάτη

Προφίλ – Ο προσωπικός λογαριασμός του Επαγγελματία που αποκτά πρόσβαση μέσω της Ιστοσελίδας.

Πελάτης – Κάθε μέλος που χρησιμοποιεί την ιστοσελίδα για τη δημοσιοποίηση Εργασιών.

Εργασία – Κάθε εργασία που αναρτάται στην ιστοσελίδα από τον Πελάτη και η οποία μπορεί να αναληφθεί από τον Επαγγελματία, κατόπιν προσφοράς.

Προσφορά – Το ενδιαφέρον που εκδηλώνει ο κάθε Επαγγελματίας για την ανάληψη Εργασίας που έχει δημοσιοποιηθεί στην Ιστοσελίδα από τον Πελάτη.

Υπηρεσία – Η παροχή υπηρεσίας από την ιστοσελίδα, μέσω των νομίμων εκπροσώπων της και συνεργατών της.

 

 1. Όροι, Προϋποθέσεις και Διατάξεις
 • Προφίλ – Εγγραφή Πελάτη / Επαγγελματία

Όταν ένας Πελάτης ή Επαγγελματίας δημιουργεί προφίλ στην ιστοσελίδα, ταυτόχρονα δηλώνει ότι αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα τους Όρους Χρήσης της, καθώς και τους σχετικούς όρους της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Ο ίδιος, είναι υπεύθυνος για την φύλαξη του προσωπικού του κωδικού πρόσβασης και εν γένει για την ασφάλεια του λογαριασμού του, ενώ η ιστοσελίδα, δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη. Όταν παρατηρηθεί μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού ή/και οποιαδήποτε παράβαση της ασφάλειάς του, τότε ο Πελάτης/Επαγγελματίας, οφείλει να ειδοποιήσει σχετικά την Ιστοσελίδα. Η διαγραφή ενός προφίλ, γίνεται κατόπιν συνεννόησης με το αρμόδιο τμήμα της ιστοσελίδας.

 • Τρόπος Λειτουργίας & Χρήση Υπηρεσιών της Ιστοσελίδας

Πριν την έναρξη χρήσης της ιστοσελίδας, τόσο από τον Πελάτη, όσο και από τον Επαγγελματία, ρητή προϋπόθεση είναι η δήλωση των έγκυρων,  αληθών και πλήρων στοιχείων σχετικά με την ταυτότητα και τις πληροφορίες που αναρτούν στην ιστοσελίδα. Ο Πελάτης και Επαγγελματίας, φέρουν την απόλυτη ευθύνη για τις δηλώσεις τους αυτές.

Η Ιστοσελίδα, χρησιμοποιείται για την επικοινωνία μεταξύ του Πελάτη και του Επαγγελματία και μόνον. Η ευθύνη για την επιλογή του Επαγγελματία, έγκειται μόνον στον Πελάτη.

Η Ιστοσελίδα, δεν συμμετέχει στις συμβάσεις και τις συμφωνίες που συνάπτονται μεταξύ του εκάστοτε Πελάτη και Επαγγελματία. Ως εκ τούτου, η ιστοσελίδα αποποιείται πάσης φύσεως αξιώσεων που μπορεί να προέλθουν από την σύμβαση που θα υπογραφεί μεταξύ Πελάτη και Επαγγελματία.

 

Απαγορεύεται η δημοσιοποίηση Υπηρεσιών από Πελάτες ή περιεχομένου Επαγγελματιών, που σχετίζονται με:

 • Εξαπάτηση τρίτων,
 • Πώληση κλοπιμαίων ή πλαστών αντικείμενων,
 • Παραβίαση πνευματικών, ιδιοκτησιακών και λοιπών δικαιωμάτων,
 • Διακίνηση δυσφημιστικών, απειλητικών ή εκβιαστικών προϊόντων, προϊόντα τα οποία υπονοούν ή σχετίζονται με παιδική πορνογραφία και εν γένει την προώθηση παράνομων προϊόντων ή υπηρεσιών που αντίκειται στην τήρηση της Νομοθεσίας.

 

Η Ιστοσελίδα, ακολουθεί τον κάτωθι ενδεδειγμένο τρόπο, προκειμένου να επιτυγχάνει την εύρυθμη λειτουργία της:

 1. Μετά την δημοσίευση Εργασίας, ο Επαγγελματίας που ενδιαφέρεται να την εκτελέσει, αποκτά τα στοιχεία επικοινωνίας του Πελάτη.
 2. Όταν δεν υπάρχει διαθέσιμος, ή δεν έχει εγγραφεί Επαγγελματίας στην βάση δεδομένων της Ιστοσελίδας που ενδιαφέρεται και επιθυμεί να εκτελέσει δημοσιευμένη Εργασία κάποιου Πελάτη, τότε η Ιστοσελίδα, έχει το δικαίωμα να υποβάλει τα στοιχεία του Πελάτη σε Επαγγελματία που δεν είναι εγγεγραμμένος σε αυτή.

 

 • Εύρεση Επαγγελματία

Η Ιστοσελίδα, δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη στην περίπτωση που δεν βρεθεί κάποιος Επαγγελματίας για κάποια δημοσιοποιημένη Εργασία. Από πλευράς μας, θα καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας.

 

 • Ικανότητες και Στοιχεία Επαγγελματία

Ο Επαγγελματίας που δημιουργεί Προφίλ στην Ιστοσελίδα και αποσκοπεί στην ανάληψη δημοσιοποιημένης Εργασίας από κάποιο Πελάτη, θα πρέπει να εξασφαλίσει ότι διαθέτει όλα τα απαιτούμενα στοιχεία και δικαιολογητικά (άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, κλπ.) σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, που του επιτρέπουν την νόμιμη άσκηση της εργασίας του. Η ιστοσελίδα, δεν φέρει καμία ευθύνη για την τήρηση όλων των προαναφερόμενων προϋποθέσεων.

Η ιστοσελίδα δεν σχετίζεται με την εκτέλεση των εργασιών που έχουν δημοσιοποιηθεί από τον Πελάτη και έχουν αναληφθεί από τον Επαγγελματία και δεν παρέχει καμία εγγύηση για το αποτέλεσμα και την ποιότητα των Υπηρεσιών του Επαγγελματία.

Ο Επαγγελματίας δεσμεύεται ότι τα περιεχόμενα των πληροφοριών που δημοσιοποιεί είναι αληθείς και αξιόπιστα, δεν παραπλανούν, προσβάλλουν, απειλούν ή συκοφαντούν τα δικαιώματα και των υπολοίπων Πελατών/Επαγγελματιών. Επίσης, εκχωρεί το δικαίωμα και την άδεια στην Ιστοσελίδα, να επεξεργάζεται το σύνολο των πληροφοριών που δημοσιοποιεί και αναρτά, ενώ της αναγνωρίζει το δικαίωμα, στην περίπτωση που αυτό κριθεί απαραίτητο, να το αποσύρει και να το τροποποιεί αναλόγως, χωρίς περιοριστικούς όρους.

 

 • Υποχρεώσεις Πελάτη & Επαγγελματία

Οι υποχρεώσεις του Πελάτη, έναντι της Ιστοσελίδας και του Επαγγελματία, έχουν ως ακολούθως:

 1. Δηλώνει ότι αποδέχεται τους Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης της Ιστοσελίδας και δεν θα τη χρησιμοποιήσει για λόγους που αντιτίθενται σε αυτούς για τους οποίους δημιουργήθηκε και λειτουργεί η Ιστοσελίδα.
 2. Δεν θα κάνει χρήση των προσωπικών στοιχείων άλλων Πελατών ή Επαγγελματιών που θα έρθουν στην κατοχή του από την Ιστοσελίδα, για σκοπούς διαφορετικούς από εκείνους που σχετίζονται με τις Εργασίες που αναρτά.
 3. Δεν θα προσπαθήσει να αποκτήσει στοιχεία ή προσωπικές πληροφορίες, από την βάση δεδομένων της Ιστοσελίδας.
 4. Δεν θα προχωρήσει στην ανάρτηση περιεχομένου, το οποίο δεν διέπεται από την Νομοθεσία και προσβάλει τα ατομικά πολιτικά και κοινωνία δικαιώματα τρίτων.
 5. Δεν θα προσπαθήσει να υποκλέψει ή να παραβιάσει τους μηχανισμούς ασφαλείας της Ιστοσελίδας.
 6. Η καταγγελία της σύμβασης μεταξύ Πελάτη και Ιστοσελίδας, μπορεί να γίνει μετά από έγγραφη προειδοποίηση και την τεκμηρίωση της παράβασης των όρων της.
 7. Ο Πελάτης είναι υπεύθυνος για την αξιολόγηση και επιλογή του Επαγγελματία που θα αναλάβει την Εργασία που θα δημοσιοποιήσει.

 

Οι υποχρεώσεις του Επαγγελματία, έναντι της Ιστοσελίδας και του Πελάτη, έχουν ως ακολούθως:

 1. Κατόπιν συμβάσεων που θα υπογράφει με τον Πελάτη, δεσμεύεται να εκπληρώνει πιστά τις υποχρεώσεις που αναγράφονται σε αυτές (συμβάσεις).
 2. Το περιεχόμενο των προσφορών που συντάσσει, δεν θα απαγορεύεται από τον Νόμο.
 3. Μετά την ολοκλήρωση των Εργασιών που αναλαμβάνει, αναγνωρίζει το δικαίωμα του Πελάτη, να προβαίνει σε αξιολόγηση της απόδοσής του, η οποία θα δημοσιοποιείται στην Ιστοσελίδα.
 4. Δηλώνει ότι όσα στοιχεία έρχονται στην κατοχή του μέσω της Ιστοσελίδας, θα τα χρησιμοποιεί, στα πλαίσια της Νομοθεσίας.
 5. Δηλώνει ότι αποδέχεται τους Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης της Ιστοσελίδας και δεν έχει αναλάβει συμβατικές υποχρεώσεις ή δεσμεύσεις προς τρίτους, οι οποίες έρχονται σε αντίθεση με αυτούς.
 6. Σε περίπτωση παράνομης συμπεριφοράς του Επαγγελματία, τότε καθίσταται υπεύθυνος να αποζημιώσει την Ιστοσελίδα για οποιαδήποτε έξοδα, καθώς και αποθετικές ζημίες που προκύψουν και επιβαρυνθεί η ίδια ή/και τρίτοι που κάνουν χρήση των Υπηρεσιών της.
 7. Κάνει αποδοχή και έχει την υποχρέωση να συμμορφώνεται με τους όρους της Πολιτικής Χρέωσης. Η χρέωση του Επαγγελματία, θα γίνεται με βάση τα όσα αναφέρονται στην Πολιτική Χρεώσεων, η οποία προσαρτάται στην παρούσα.
 8. Κανένας όρος της παρούσας, δεν αποτελεί και να ερμηνευθεί ως εταιρική σύμβαση μεταξύ του Επαγγελματία και της Ιστοσελίδας.
 9. Αφού ένας Επαγγελματίας δημιουργήσει Προφίλ στην Ιστοσελίδα, δηλώνει ταυτόχρονα ότι αποδέχεται τους παρόντες Όρους Χρήσης και απαγορεύεται να χρησιμοποιεί τις πληροφορίες της Ιστοσελίδας, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεσή της.
 10. Η καταγγελία της σύμβασης μεταξύ Επαγγελματία και Ιστοσελίδας, μπορεί να γίνει μετά από έγγραφη προειδοποίηση και την τεκμηρίωση της παράβασης των όρων της.

 

 • Δικαιώματα Εταιρείας

Η Εταιρεία/Ιστοσελίδα, έχει το δικαίωμα να τροποποιεί τους Όρους Χρήσης του παρόντος, συμπεριλαμβανομένης της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Στην περίπτωση τροποποίησης, τότε αυτή θα δημοσιεύεται και αφού ο εκάστοτε Επαγγελματίας συνεχίζει να χρησιμοποιεί τις Υπηρεσίες της, δηλώνει αυτομάτως ότι θα τις αποδέχεται.

Όποτε κριθεί απαραίτητο, η Ιστοσελίδα έχει το δικαίωμα να επεξεργάζεται τις πληροφορίες που αναρτώνται από τον εκάστοτε Επαγγελματία, ενώ διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει εντελώς, να αναδιαμορφώνει τον τρόπο λειτουργίας της και να επεξεργάζεται μερικώς ή πλήρως το περιεχόμενο και τις Υπηρεσίες της.

Η Ιστοσελίδα, μπορεί να κάνει χρήση των όσων πληροφοριών και στοιχείων που έχει θέσει στην διάθεσή της ο Επαγγελματίας χωρίς αντάλλαγμα, προκειμένου να συνεχίζει την ομαλή λειτουργία της, ενώ διατηρεί το δικαίωμα να τον διαγράφει μετά από ισχυρές ενδείξεις αθέτησης των σχετικών Όρων Χρήσης.

 

Η Ιστοσελίδα δεν φέρει καμία ευθύνη για:

 • Τις οιαδήποτε φύσεως συναλλαγές ή διαφωνίες που προκύπτουν μεταξύ Πελάτη και Επαγγελματία. Η Ιστοσελίδα παρέχει διαδικτυακό χώρο και μόνον, προκειμένου να έρθει σε επαφή ο Επαγγελματίας με τον Πελάτη.
 • Ζημίες που υποστεί ο Επαγγελματίας από την χρήση των Υπηρεσιών που του προσφέρονται.
 • Ψευδείς δηλώσεις ή ανακρίβειες που δημοσιοποιούνται από Πελάτες ή πληροφορίες που απορρέουν από τις Υπηρεσίες της.