Επισκευή στηθαίων πολυκατοικίας Προτεινόμενο έργοΣφραγισμένη προσφορά
Περιγραφή έργου

Επισκευή στα στηθαία 3οροφης πολυκατοικίας. Εξωτερικά

Προσφορές/προτάσεις [Το έργο λαμβάνει σφραγισμένες προσφορές]
Δεν έχουν υποβληθεί προσφορές.
Συλλογή εικόνων
Δεν υπάρχουν εικόνες.
Τοποθεσία χάρτη