ηλεκτρολογος Προτεινόμενο έργο
Περιγραφή έργου

νέο πίνακα ηλεκτρολογικό, με νέες καλωδιώσεις για φωτιστικά, πρίζες, δίκτυο , τηλεόραση, 3 κλιματιστικά καθώς και καρτοδιακόπτη για να κλείνουν κάποιες συσκευές φεύγοντας από το διαμέρισμα.
Επιπλέον να συμπεριλαμβάνονται οι βασικοί διακόπτες.

Προσφορές/προτάσεις
Δεν έχουν υποβληθεί προσφορές.
Συλλογή εικόνων
Τοποθεσία χάρτη