fbpx
Εξοικονομώ - Αυτονομώ επιδότηση έως 85%

Μην αφήνεις το χρόνο να χάνεται... 

Τα βήματα

 1. Συμπληρώνεται τη φόρμα ενδιαφέροντος εδώ
 2. Από τα Mastorakia.gr θα επικοινωνήσει συνεργάτης μας για την αίτησή σας
 3. Κάνουμε για εσάς όλες τις απαραίτητες εργασίες ώστε να κατατεθούν προσφορές για τις εργασίες που έχετε ζητήσει
 4. Σας αποστέλλουμε τις προσφορές για να εγκρίνετε αυτές που σας συμφέρουν
 5. Αφού δώσετε έγκριση, ετοιμάζουμε το φάκελο και τον καταθέτουμε για εσάς ηλεκτρονικά.
 6. Αποστέλλουμε τον αρ. Πρωτοκόλλου και σας ενημερώνουμε για την έγκριση
 7. Με την έγκριση του φακέλου αρχίζετε το έργο.

Φόρμα Ενδιαφέροντος

Τηλέφωνο Επικοινωνίας

215 215 9543 – 210 300 6323

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προγράμματος, για να ενταχθεί ένα ακίνητο πρέπει να έχει δηλωθεί στην αρμόδια οικονομική εφορία ως ΚΥΡΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑ και έχει ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΑ.

Το κριτήριο της κύριας κατοικίας ικανοποιείται έστω και αν ο ενοικιαστής της εν λόγω κατοικίας την έχει δηλώσει ως κύρια, στη φορολογική δήλωσή του.

Επίσης στο πρόγραμμα “Εξοικονόμηση κατ’ οίκον – Β’ Κύκλος” εντάσσονται και πολυκατοικίες.

Δεν εντάσσονται στο πρόγραμμα δευτερεύουσες κατοικίες (πχ οι εξοχικές) ή ακίνητα με άλλη χρήση εκτός αυτής της κατοικίας

Οι χρηματοδοτούμενες από το Πρόγραμμα “Εξοικονόμηση κατ’ οίκον – Β’ Κύκλος”, κατηγορίες εργασιών, είναι συγκεκριμένες και αφορούν σε:

 • Αντικατάσταση Κουφωμάτων
 • Τοποθέτηση/αναβάθμιση θερμομόνωσης
 • Αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης/ψύξης
 • Σύστημα ζεστού νερού χρήσης (ΖΝΧ) με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ)
 • Εγκατάσταση φωτοβολταϊκού μόνο για την κάλυψη της ζήτησης (net metering)
 • Συστήματα αποθήκευσης: Επιλέξιμη μόνο ως συμπληρωματική παρέμβαση στην εγκατάσταση νέου Φωτοβολταϊκού σταθμού
 • Υποδομές φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων
 • Έξυπνου φωτισμού (π.χ. έξυπνες πρίζες, φωτισμός χαμηλής κατανάλωσης LED)
 • Έξυπνης διαχείρισης του συστήματος θέρμανσης/ψύξης (π.χ. έξυπνοι θερμοστάτες)
 • Απομακρυσμένου Ελέγχου (π.χ. έξυπνοι αισθητήρες διαρροής, υγρασίας κλπ)

Το ανώτατο ύψος των δαπανών που μπορεί να επιδοτηθεί έχει αυξηθεί στις 50.000 από 25.000 ευρώ που ήταν στα προηγούμενα προγράμματα «Εξοικονομώ Κατ’ Οίκον», ενώ δίνεται η δυνατότητα σε ιδιοκτήτη με περισσότερες από μία κατοικίες να υποβάλλει παραπάνω αιτήσεις.

Ο συνολικός προϋπολογισμός των έργων που μπορεί να χρηματοδοτηθεί ανέρχεται στις 100.000 ευρώ.

Το ποσοστό χρηματοδότησης από το πρόγραμμα “Εξοικονομώ – Αυτονομώ” εξαρτάται από το εισόδημα του αιτούντα.

Για το λόγο αυτό υπάρχουν κατηγορίες κατάταξης των αιτούντων βάσει εισοδήματος.

Η κατάταξη στις κατηγορίες γίνεται με βάση τα εισοδήματα της εκκαθαρισμένης δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2019 (υποβολή 2020) του αιτούντα/ωφελούμενου και στις εισοδηματικές κατηγορίες του πίνακα που ακολουθεί.

 

Κριτήρια Εξοικονομώ Αυτονομώ 2020

Αίτηση στο πρόγραμμα, μπορούν να κάνουν όλοι όσοι έχουν εμπράγματο δικαίωμα επί της κατοικίας – Κυριότητα, Ψιλή Κυριότητα, Επικαρπία.

Επίσης για την περίπτωση αίτησης πολυκατοικίας, την αίτηση αναλαμβάνει ο διαχειριστής.

 • Δελτίο ταυτότητας του φυσικού προσώπου που κάνει την αίτηση ένταξης στο «Εξοικονομώ Αυτονομώ». Εναλλακτικά μπορείτε να προσκομίσετε το διαβατήριό σας.
 • Οικοδομική άδεια για το κτίριο που κάνετε αίτηση επιδότησης ή οποιοδήποτε άλλο σχετικό έγγραφο που να το νομιμοποιεί.
  Λογαριασμός της ΔΕΗ (ή άλλου παρόχου ηλεκτρικής ενέργειας).
 • Το τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογίας εισοδήματος του ατόμου που αιτείται την επιδότηση.
 • Το τελευταίο αντίγραφο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (Ε1), του ατόμου που κάνει την αίτηση, εφόσον η συγκεκριμένη κατοικία χρησιμοποιείται από τον ίδιο.
 • Αντίγραφο της δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9).
 • Για σπίτια που ενοικιάζονται ή παραχωρούνται δωρεάν απαιτούνται αντίγραφο της αναλυτικής κατάστασης για μισθώματα ακινήτων (Ε2) και υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 του ενοίκου, ότι χρησιμοποιεί το συγκεκριμένο ακίνητο ως σπίτι ή επαγγελματική στέγη.
 • Για σπίτια που χρησιμοποιούνται από συγκύριο τα δυο παραπάνω, πιστοποιητικά μπορούν να αντικατασταθούν από αντίγραφο δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (Ε1) συγκύριου, εφόσον το χρησιμοποιεί αυτός ως κατοικία.