fbpx

Μην αφήνεις το χρόνο να χάνεται... 

 • Άλλαξε κουφώματα με νέα Ενεργειακά!
 • Βάλε θερμομόνωση στο κτίριο ή το διαμέρισμά σου!
 • Βελτίωσε θα συστήματα Ψύξης σου!
 • Κατήργησε το συμβατικό θερμοσίφωνα με ένα σύγχρονο Ηλιακό Θερμοσίφωνα!
 • Δες τα οφέλη που σου δίνουν οι τέντες το καλοκαίρι!
 • Συνδέσου με το Φυσικό Αέριο!

Τα βήματα

 1. Συμπληρώνεται τη φόρμα ενδιαφέροντος εδώ
 2. Από τα Mastorakia.gr θα επικοινωνήσει συνεργάτης μας για την αίτησή σας
 3. Κάνουμε για εσάς όλες τις απαραίτητες εργασίες ώστε να κατατεθούν προσφορές για τις εργασίες που έχετε ζητήσει
 4. Σας αποστέλλουμε τις προσφορές για να εγκρίνετε αυτές που σας συμφέρουν
 5. Αφού δώσετε έγκριση, ετοιμάζουμε το φάκελο και τον καταθέτουμε για εσάς ηλεκτρονικά.
 6. Αποστέλλουμε τον αρ. Πρωτοκόλλου και σας ενημερώνουμε για την έγκριση
 7. Με την έγκριση του φακέλου αρχίζετε το έργο.

Φόρμα Ενδιαφέροντος

Τηλέφωνο Επικοινωνίας

215 215 9543 – 210 300 6323

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προγράμματος, για να ενταχθεί ένα ακίνητο πρέπει να έχει δηλωθεί στην αρμόδια οικονομική εφορία ως ΚΥΡΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑ και έχει ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΑ.

Το κριτήριο της κύριας κατοικίας ικανοποιείται έστω και αν ο ενοικιαστής της εν λόγω κατοικίας την έχει δηλώσει ως κύρια, στη φορολογική δήλωσή του.

Επίσης στο πρόγραμμα “Εξοικονόμηση κατ’ οίκον – Β’ Κύκλος” εντάσσονται και πολυκατοικίες.

Δεν εντάσσονται στο πρόγραμμα δευτερεύουσες κατοικίες (πχ οι εξοχικές) ή ακίνητα με άλλη χρήση εκτός αυτής της κατοικίας

Οι χρηματοδοτούμενες από το Πρόγραμμα “Εξοικονόμηση κατ’ οίκον – Β’ Κύκλος”, κατηγορίες εργασιών, είναι συγκεκριμένες και αφορούν σε:

 • Αντικατάσταση Κουφωμάτων

 • Τοποθέτηση/αναβάθμιση θερμομόνωσης

 • Αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης/ψύξης

 • Σύστημα ζεστού νερού χρήσης (ΖΝΧ) με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ)

Το συνολικό ποσό χρηματοδότησης από το πρόγραμμα “Εξοικονόμηση κατ’ οίκον – Β’ Κύκλος” δεν μπορεί να ξεπερνά τις 25.000€.

Το ποσοστό χρηματοδότησης από το πρόγραμμα “Εξοικονόμηση κατ’ οίκον – Β’ Κύκλος” εξαρτάται από το εισόδημα του αιτούντα.

Για το λόγο αυτό υπάρχουν κατηγορίες κατάταξης των αιτούντων βάσει εισοδήματος.

Η κατάταξη στις κατηγορίες γίνεται με βάση τα εισοδήματα της εκκαθαρισμένης δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2018 (υποβολή 2019) του αιτούντα/ωφελούμενου και στις εισοδηματικές κατηγορίες του πίνακα που ακολουθεί.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

Εκτός του ποσού χρηματοδότησης, απαιτείται η οικονομική συμμετοχή του ωφελούμενου/αιτούντα από το πρόγραμμα.

Το ποσό συμμετοχής του ωφελούμενου καλύπτεται είτε από ίδια κεφάλαια είτε με τραπεζικό δανεισμό με διάρκεια αποπληρωμής δανείου, τα 4 ή 5 ή 6 έτη. Μέρος ή όλο το ποσό των τραπεζικών εξόδων και των τόκων χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα.

Δάνειο, για λόγους εξυπηρέτησης του προγράμματος, δύναται να πάρουν όλοι, ακόμα και οι έχοντες χαμηλό εισόδημα.

Αίτηση στο πρόγραμμα “Εξοικονόμηση κατ’ οίκον- Β’ Κύκλος”, μπορούν να κάνουν όλοι όσοι έχουν εμπράγματο δικαίωμα επί της κατοικίας – Κυριότητα, Ψιλή Κυριότητα, Επικαρπία.

Επίσης για την περίπτωση αίτησης πολυκατοικίας, την αίτηση αναλαμβάνει ο διαχειριστής.

Ο αιτούντας/ωφελούμενος στο πρόγραμμα μπορεί να κάνει μόνο μία αίτηση με το ΑΦΜ του.

Η έναρξη υποβολής αιτήσεων για ένταξη στο πρόγραμμα “Εξοικονόμηση κατ’ οίκον”, θα γίνει ανά Περιφέρεια και οι ημερομηνίες που έχουν ανακοινωθεί είναι:

Οπως ανακοινώθηκε, η ειδική πλατφόρμα θα ξεκινήσει να λειτουργεί στις 15 Ιουλίου για ιδιοκτήτες ακινήτων στις περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Ηπείρου, Θεσσαλίας και Δυτικής Ελλάδας.

Στις 18 Ιουλίου η «σκυτάλη» θα περάσει στους ιδιοκτήτες ακινήτων στις περιφέρειες Δυτικής Μακεδονίας, Ιονίων Νήσων, Στερεάς Ελλάδας, Πελοποννήσου, Βορείου Αιγαίου και Κρήτης.

Η τρίτη φάση υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα Εξοικονομώ κατ’ οίκον θα ξεκινήσει στις 22 Ιουλίου και θα αφορά τις περιφέρειες της Αττικής και Νοτίου Αιγαίου.

 • Δελτίο ταυτότητας του φυσικού προσώπου που κάνει την αίτηση ένταξης στο «Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον». Εναλλακτικά μπορείτε να προσκομίσετε το διαβατήριό σας.
 • Οικοδομική άδεια για το κτίριο που κάνετε αίτηση επιδότησης ή οποιοδήποτε άλλο σχετικό έγγραφο που να το νομιμοποιεί.
  Λογαριασμός της ΔΕΗ (ή άλλου παρόχου ηλεκτρικής ενέργειας).
 • Το τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογίας εισοδήματος του ατόμου που αιτείται την επιδότηση.
 • Το τελευταίο αντίγραφο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (Ε1), του ατόμου που κάνει την αίτηση, εφόσον η συγκεκριμένη κατοικία χρησιμοποιείται από τον ίδιο.
 • Αντίγραφο της δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9).
 • Για σπίτια που ενοικιάζονται ή παραχωρούνται δωρεάν απαιτούνται αντίγραφο της αναλυτικής κατάστασης για μισθώματα ακινήτων (Ε2) και υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 του ενοίκου, ότι χρησιμοποιεί το συγκεκριμένο ακίνητο ως σπίτι ή επαγγελματική στέγη.
 • Για σπίτια που χρησιμοποιούνται από συγκύριο τα δυο παραπάνω, πιστοποιητικά μπορούν να αντικατασταθούν από αντίγραφο δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (Ε1) συγκύριου, εφόσον το χρησιμοποιεί αυτός ως κατοικία.